Opmerkingen Over Art. 1130 Burgerlijk Wetboek ...... 16,89 EUR*